دیدار مدیران پروژه احداث کارخانه فروسیلیسیم همدان جهت تسریع امور اجرائی

دیدار مدیران پروژه احداث کارخانه فروسیلیسیم همدان جهت تسریع امور اجرائی

دیدار مدیران پروژه احداث کارخانه فروسیلیسیم همدان جهت تسریع امور اجرائی

پیرو دیدار مدیران اجرایی پروژه احداث کارخانه فروسیلیسیم همدان، جناب آقای مهندس خیاط، جناب آقای مهندس نقره و جناب آقای مهندس حلواچی، طی جلسات برگزار شده با معاونت اقتصادی استانداری همدان، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی همدان و معاونت فنی شرکت شهرک های صنعتی، هماهنگی های لازم به منظور تسریع در انجام امور مربوط به پروژه احداث کارخانه فروسیلیسیم همدان بعمل آمد.