بازدید نماینده محترم مردم شهرستان گناباد در مجلس شورای اسلامی و مسئولین شهرستان گناباد از روند پیشرفت پروژه

بازدید نماینده محترم مردم شهرستان گناباد در مجلس شورای اسلامی و مسئولین شهرستان گناباد از روند پیشرفت پروژه

بازدید نماینده محترم مردم شهرستان گناباد در مجلس شورای اسلامی و مسئولین شهرستان گناباد از روند پیشرفت پروژه

بازدید نماینده محترم مردم شهرستان گناباد در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر صفائی و مسئولین شهرستان گناباد، جناب آقای قربانی - فرماندار شهرستان گناباد، جناب آقای صادقی - امام جمعه شهرستان گنایاد، جناب آقای مهندس ایزدی - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناباد، جناب آقای احمدی - رئیس اداره کار شهرستان گناباد ، جناب آقای نجاتی - رئیس اداره گاز شهرستان گناباد، جناب آقای مهندس هوشمند - نماینده شرکت شهرک های استان خراسان رضوی در شهرستان گناباد و هیئت همراه ، از روند پیشرفت پروژه ساخت کارخانه فروسیلیسیم و منیزیم آتین گناباد .

در بازدیدی که در تاریخ 13 شهریور 1400 از کارخانه فروسیلسیم و منیزیم آتین گناباد انجام شد، گزارش روند پیشرفت پروژه و مشکلات موجود، توسط جناب آقای مهندس فرجام فر ، سرپرست کارگاه به نمایندگان محترم شهرستان گناباد ارائه گردید .