هیئت مدیره‌

 
 نام و نام خانوادگی
 سمت  
 تاریخ تولد 
مدرک تحصیلی
 رشته تحصیلی
 محل اخذ مدرک 
     مهدی ثقفی رئیس هیئت مدیره 1329 فوق لیسانس مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی
   فرید عامری  نایب رئیس هیئت مدیره  1347 فوق لیسانس MBA Wollongong استرالیا
    علیرضا خیاط عضو هیئت مدیره 1341 لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
    غلامرضا نقره مدیرعامل 1340 فوق لیسانس مدیریت دولتی مرکز آموزش