احداث کارخانه فروسیلیسیم و منیزیم - استان زنجان

احداث کارخانه فروسیلیسیم و منیزیم - استان زنجان

 • عنوان پروژه
  احداث کارخانه فروسیلیسیم و منیزیم - استان زنجان
 • موقعیت پروژه
  استان زنجان
 • زمان شروع پروژه
  1400/09/01
 • میزان اشتغالزایی
  250
 • مساحت زمین
  10 هکتار
 • توضیحات
  مجوز احداث کارخانه دریافت شده است. مکاتبات اولیه جهت دریافت انشعاب 40 مگاوات برق صورت گرفته و تایید اولیه دریافت شده است .
میزان پیشرفت پروژه 10٪