احداث کارخانه فروسیلیسیم و منیزیم - استان هرمزگان

احداث کارخانه فروسیلیسیم و منیزیم - استان هرمزگان

 • عنوان پروژه
  احداث کارخانه فروسیلیسیم و منیزیم - استان هرمزگان
 • موقعیت پروژه
  استان هرمزگان
 • زمان شروع پروژه
  1400/09/01
 • میزان اشتغالزایی
  200
 • مساحت زمین
  10 هکتار
 • توضیحات
  مکاتبات لازم جهت دریافت انشعاب 36 مگاوات برق صورت گرفته و تایید اولیه دریافت شده است .
میزان پیشرفت پروژه 10٪