احداث کارخانه فروسیلیسیم و منیزیم - استان همدان

احداث کارخانه فروسیلیسیم و منیزیم - استان همدان

 • عنوان پروژه
  احداث کارخانه فروسیلیسیم و منیزیم - استان همدان
 • موقعیت پروژه
  استان همدان
 • زمان شروع پروژه
  1400/09/01
 • مساحت زمین
  9 هکتار
 • توضیحات
  مجوز احداث کارخانه دریافت شده است . مکاتبات لازم جهت دریافت انشعاب 40 مگاوات برق صورت گرفته و تایید اولیه دریافت شده است .
میزان پیشرفت پروژه 10٪