چشم انداز، مأموریت و راهبردها

چشم انداز، مأموریت و راهبردها

چشم انداز، مأموریت و راهبردها
چشم انداز، مأموریت و راهبردها

.

مأموریت

 1. افزایش ارزش سهام هلدینگ
 2. بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی و فرآیندهای صنعتی مرتبط در راستای توسعه پایدار
 3. ارتقاء ارزش افزوده از طریق فرآوری مواد معدنی، اشتغال زایی مولد و پایدار
 4. تاکید بر بکارگیری چهار عامل نرم افزار (دانش)، سخت افزار (ابزارها)، منابع و امکانات سازمانی و مدیریت و منابع انسانی توانمند


راهبردها

 1. سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی با تأکید بر طلا، مس، آهن، سرب و روی، کرومیت و افزودنی های صنعت فولاد
 2. کنترل استراتژیک شرکت های زیر مجموعه
 3. انطباق با نرمهای جهانی در حوزه مدیریت، کیفیت، زیست محیطی و ... برای برند شدن در بخش معدن کشور
 4. تأکید بر نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و آینده نگری از طریق پژوهش در امور معدن و صنایع معدنی

 

اهداف

 • ایجاد شرکت های تخصصی توانمند به منظور انجام فعالیت و توسعه در بخش معدن و منابع معدنی؛
 • فراهم نمودن زمینه های لازم به منظور توسعه سرمایه گذاری در بخش معدن و منابع معدنی؛ و سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های توسعه ای که برای هلدینگی ایجاد ارزش افزوده می نماید؛
 • استفاده از توانمندی های منابع انسانی با تجربه و متخصص برای گسترش فعالیت ها در بخش با توجه به ماموریت هلدینگ؛
 • فراهم نمودن شرایط برای سرمایه گذاری خارجی در بخش؛
 • شناسایی منابع معدنی دارای اولویت و تبدیل آن به ذخایر قابل استخراج؛
 • رعایت بکارگیری مقررات فنی و استانداردهای بین المللی در انجام خالیت ها؛
 • حضور در مجامع و نمایشگاه های بین المللی؛
 • انجام پروژه مرتبط با بخش معدن و منابع معدنی در خارج از شرکت؛
 • ایجاد بانکهای اطلاعاتی از ذخیره بخش معدن و منابع معدنی؛
 • ایجاد بانک اطلاعات از وضعیت بازار در ایران، خاورمیانه مرتبط با بخش معدن و منابع معدنی؛
 • تاکید بر انجام اثر بخش پروژه ها و افزایش بهره وری؛ و انجام فعالیت های بازرگانی، خرید، فروش، تامین مواد اولیه و تجهیزات برای بخش؛