خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت
خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی آتین با توجه به رسالت خود در جهت دستیابی به چشم انداز و اهداف ، با رعایت ارزش ها و رعایت کلیه قوانین و الزامات توافق شده در قراردادها ، مقررات ملی و بین المللی و استانداردها ، با مشارکت کلیه کارکنان متعهد است در:

 
1- مدیریت بهینه طرح ها
2- توجه به توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع
3- توجه به بکارگیری دانش و فناوری روز و حمایت از بومی سازی آنها
4- حفظ و ارتقاء سلامت، توسعه و توانمند‌سازی سرمایه های انسانی
5- تخصیص کارآمد منابع برای اجرای مؤثر فرآیندها
6- افزایش سطح رضایت مشتریان از طریق تحقق تعهدات و افزایش سطح کیفی محصولات