شرکت فروسیلیسیم و منیزیم آتین

شرکت فروسیلیسیم و منیزیم آتین

 • نام شرکت
  شرکت فروسیلیسیم و منیزیم آتین
 • نام مدیرعامل
  داود حلواچی
 • تعداد اشتغالزایی
  320 نفر
 • تعداد کل محصولات
  5
 • تعداد کل پروژه ها
  6اهداف شرکت شرکت فروسیلیسیم و منیزیم آتین

شرکت فروسیلیسیم و منیزیم آتین در راستای سیاست های اقتصادی مبتنی بر خودکفایی صنعتی و رفع وابستگی به محصولات معدنی مورد نیاز، با هدف اشتغال زایی مستقیم 300 نفر با ظرفیت تولید 25،000 تن فروسیلیسیم با خلوص 75 درصد و 12،000 تن شمش منیزیم در سال، در تاریخ 98/08/21 تاسیس گردید.

 

 

اهداف شرکت:

 

- ورود به بازار تولید محصولات معدنی در حوزه فروآلیاژها

- ایجاد اشتغال پایدار در منطقه و محرومیت زدایی

- حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی

 موقعیت شرکت فروسیلیسیم و منیزیم آتین روی نقشه
اخبار شرکت شرکت فروسیلیسیم و منیزیم آتین


پروژه های شرکت شرکت فروسیلیسیم و منیزیم آتین