دولومیت
دولومیت

دولومیت که تحت عناوین "دولوستون" و "سنگ دولومیت" نیز شناخته می شود، سنگی است رسوبی که عمدتاً از کانی دولومیت با فرمول شیمایی CaMg(CO2)3 شکل گرفته است. دولومیت در حوضه های رسوبی سرتاسر جهان یافت می گردد. تصور بر این است که دولومیت از آلتراسیون بعد از رسوبگذاری گِل آهکی لجن آهکی  و سنگ آهک انجام پذیرفته بوسیله آب زیرزمینی غنی از منیزیم، شکل می گیرد.

 

در ایران ذخایر دولومیتی بیشتر مربوط به دوره سنی تریاس (سازند الیکا، شتری) در البرز، آذربایجان، شرق ایران و ایران مرکزی، در ناحیه آباده و جنوب و حنوب غرب ایران است. با این حال، در کپه داغ (شمال شرق ایران)، محدوده حاشیه زاگرس (منطقه نهاوند) و در فارس نیز ذخایر دولومیتی فراوانی وجود دارد. بطور کلی می توان گفت که ذخایر دولومیت ایران در اغلب نقاط به فراوانی رخنمون دارد.

 

 

کاربردهای عمده دولومیت به شرح زیر می باشد:
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.

 

1)     ذوب فلزات (آهنی و غیرآهنی)

2)     کشاورزی (به عنوان کود و تنظیم کننده خاک )

3)     تهیه منگنز از آب دریا

4)     صنایع نسوز( آجر شاموتی، سیمان سازی و…)

5)     شیشه سازی

6)     صنایع ساختمانی (کاشی سازی، شفته ریزی و…)

7)     پرکننده در لاستیک

8)     لاک سازی

9)     رنگ سازی

10)    سرامیگ

برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.


برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.